20 mii de consumatori noi din mediul urban și rural vor beneficia de apă potabilă și canalizare

IMG_3458

La Florești s-a desfășurat ceremonia de finalizare a Proiectului Național de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (PNAAC). Proiectul a fost implementat de Ministerul Mediului, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apa și Canalizare (UIPAAC).

În urma lucrărilor efectuate, circa 20 mii consumatori noi din mediul rural si urban vor beneficia de servicii non-stop de aprovizionare cu apă potabilă.  In total, în componenta urbană și cea rurală a PNAAC au fost construite circa 210 km de rețea de aprovizionare cu apa și 7 km de rețea de canalizare. Numărul total al consumatorilor afectați de rezultatele proiectului constituie circa 80 mii persoane.

Ministrului Mediului, Gheorghe Șalaru a spus că un rezultat al proiectului constituie și promovarea reformei în sectorul de aprovizionare cu apă, de creare a modelelor de operatori independenți, care să presteze servicii la standarde acceptabile, de facilitare a activității companiei de apă din raion, de contribuire la reducerea pierderilor de apă și a costurilor operaționale.

Confirm relatărilor dlui Sergiu Gutu, directorul UIPAAC, PNAAC  prin multi-disciplinitatea sa a fost un proiect unic pentru sectorul de aprovizionare cu apa din Moldova. Astfel in cadrul proiectului pe lingă activități de construcție a apeductelor, de reabilitare a infrastructurii sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare din mediul rural si urban, procurării de echipament de tehnologic si vehicule utilitare, au mai fost realizate activități de instruire a personalului regiilor apă-canal și colaboratorilor instituțiilor publice din domeniul managementului apelor. Tot in cadrul PNAAC a fost elaborat Sistemul Informațional Geografic al Apelor, care este public accesibil la adresa www.gis.mediu.md.

Un impact important asupra activității regiilor apă-canal a avut componenta de eficientizare energetică. Astfel ca rezultat al activităților de înlocuire a echipamentului energofag cu utilaj modern, mult mai economic, si instalării echipamentului de automatizare a proceselor tehnologice tip SCADA, regiile apă-canal au raportat reduceri semnificative a consumului de energie, cu o economie de circa 3,6 mln lei anual, investițiile produse în acest domeniu urmînd a fi recuperate în circa 30 de luni. Reducerile obținute acoperă consumul zilnic a cca 630 mii pers. din Moldova.

Beneficiari ai proiectului au fost 6 regii apa-canal din Orhei, Florești, Ungheni, Bălti, Căușeni, Cahul și 10 localități rurale: Beștemac și Sărata Nouă, r-nul Leova; Colibași și Văleni, r-nul Cahul; Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni; Pîrîta, r-nul Dubăsari; Dobrușa, r-nul Șoldănești; Sănătăuca, r-nul Florești; Năvîrneț, r-nul Fălești.

Valoarea totală a PNAAC a constituit circa 13,2 mln USD. Proiectul a fost finanțat din creditul acordat de Banca Mondială  pentru un termen de 40 ani, cu o perioadă de grație de 10 ani și o rată a dobânzii: 0,75% pe an.

Leave a Reply