Bătut în cuie. ANRCETI a retras liceţa companiei Eventis

a

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a emis astăzi o decizie privind retragerea licenţei ÎM „Eventis Mobile” SRL pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul GSM, în banda de frecvenţe 900 MHz.

Decizia în cauză a Consiliului de Administraţie a fost precedată de o decizie de suspendare temporară a valabilităţii licenţei deţinute de ÎM „Eventis Mobile” SRL, adoptată la cererea administratorului procedurii de insolvabilitate a acestei companii şi validată ulterior prin hotărârea Judecătoriei Ciocana din 29.05.2013. Decizia dată prevedea expres obligaţia  ÎM „Eventis Mobile” SRL de a înştiinţa în scris ANRCETI, conform art. 20 alin. (4) din Legea 451/2001 despre înlăturarea circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei.

Ţinând cont de faptul că ÎM „Eventis Mobile” SRL nu şi-a onorat obligaţia de a înlătura circumstanţele ce au dus la suspendarea licenţei şi de a informa despre acest fapt autoritatea de reglementare, ANRCETI s-a văzut nevoită să repete solicitarea, însă compania nu s-a conformat acestei cerinţe. În plus, administratorul procedurii de insolvabilitate a ÎM „Eventis Mobile” SRL a fost atenţionat că în cazul în care informaţia prevăzută în decizia respectivă nu va fi prezentată în termenul stabilit, ANRCETI va lua măsurile de rigoare prevăzute de legislaţia în vigoare.

Conform legislaţiei în vigoare, decizia ANRCETI privind retragerea licenţei ÎM „Eventis Mobile” SRL urmează a fi depusă în instanţa de judecată în vederea emiterii pe marginea acesteia a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

ANRCETI precizează că ÎM „Eventis Mobile” SRL a obţinut licenţa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, în standardul GSM, în decembrie 2006, iar în decembrie 2007 a efectuat lansarea comercială a acestor servicii. Din aprilie 2010, în virtutea unei hotărâri a Curţii de Apel Economice, ÎM „Eventis Mobile” SRL se află în proces de insolvabilitate, informează
Serviciul de presă al ANRCETI.

Leave a Reply