Facilități noi la vamă, începând cu luna aprilie

vama

Serviciul vamal lansează începând cu luna aprilie declarația vamală electronică datorită unui nou server SI Asycuda World.

Astfel, declaraţia vamală şi documentele de însoţire vor fi remise în vamă doar prin sistemul informaţional, ceea ce va exclude contactul direct între colaboratorii vamali și agenții economici și va reduce durata vămuirii și costurile pentru business.

Agenţii economici vor avea posibilitatea de a se adresa la vama cu o solicitare pentru a confirma valoarea în vamă în prealabil, până la efectuarea importului. Prin acest mecanism autoritatea vamală va asigura accesul la informație, iar agenţii economici vor avea o previzibilitate clară vizavi de sumele taxelor și impozitelor care se vor calcula din valoare în vamă la declararea mărfurilor.

Companiile de transport de încredere din Moldova vor beneficia de mai multe facilități la trecerea frontierei datorită  simplificării controlului la vamă.

În mod practic aceste facilități prevăd  trecerea preferențială a frontierei pe o linie specială de control și fără rând, scutire de proceduri de cântărire și scanare.

Noul mecanism simplificat de vămuire se referă la recunoașterea de către autoritatea vamală din Moldova a statutului transportatorilor credibili din alte ţări, în special din România.

Transportatorii care au statut de încredere în România şi în spaţiul UE vor putea beneficia de accesul prioritar la toate formalitățile de frontieră, totodată acestea vor fi scutiți de procedurile de scanare și control fizic detaliat. În acest mod se va institui un coridor verde transfrontalier pentru transportatorii credibili și tranzacțiile de import/export/tranzit fără risc.

Serviciul Vamal a inițiat discuţii cu partenerii săii din UE şi cu Asociația Transportatorilor Auto Internaționali AITA care asigură la rândul său informarea transportatorilor și respectarea de către aceștea a cerințelor de transport internațional.

Leave a Reply