În căutarea gazului subteran din Moldova

a

Ministerul Economiei, urmează să prezinte Guvernului un program de cercetare a rezervelor subterane de gaz ale Republicii Moldova.

Astfel, va fi anunțat un concurs internațional de selectare a unei companii străine, care se va ocupa de forarea teritoriului țării pentru a vedea dacă există rezerve subterane de gaz în Republica Moldova.

Compania va prezenta un studiu privind rezervele totale de gaz ale Republicii Moldova și un raport privind fezabilitatea economică a gazelor depistate.

Menționăm, în sudul Republicii Moldova două localități deja sunt aprovizionate cu gaz extras din Republica Moldova.

Totodată, ținem să precizăm că autoritățile Republicii Moldova au declarat de nenumărate că intenționează să reducă dependența de Gazprom, prin dezvoltarea surselor alternative de energie, dar și să construiască conducta de interconectare Iași – Ungheni.

Leave a Reply