Tag Archives: inspectrat

Inspectoratul General al Poliţiei al MAI a primit 13 seturi de etiloteste

politie.gov.md
politie.gov.md

 

politie.gov.md
politie.gov.md

Inspectoratul General al Poliţiei al MAI a primit 13 seturi de etiloteste din partea Ministerului Federal de Interne din Germania.

Ceremonia de înmânare a lotului de asistență tehnică din partea Ministerului Federal de Interne din Germania pentru Inspectoratul General al Poliției al MAI a avut loc la 25 aprilie curent, la Ambasada Republicii Federale Germania în R. Moldova.

La eveniment au fost prezenţi şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Ion Bodrug și Matthias Meyer, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova.

Ion Bodrug şi-a exprimat recunoştinţa şi profundul respect faţă de contribuţia şi suportul continuu al autorităţilor germane în procesul de reformare al poliției prin suport tehnic, organizarea seminarelor şi vizitelor de studii şi transfer de Know-how între experţii de diferite nivele, cât şi interesului autorităţilor germane de a asista şi în viitor poliţia Republicii Moldova. Şeful Inspectoratului a dat asigurări că echipamentul donat va fi repartizat conform destinației și va contribui esenţial la îmbunătățirea calității activității și imaginii poliției în societate.

Matthias Meyer a menționat importanța acestui lot de asistență și a exprimat interesul Germaniei în vederea consolidării dialogului bilateral moldo-german pe segmentul polițienesc şi asigurării continuităţii acestei colaborări.

Prezenta acțiune face parte din activitățile proiectului „Poliția în societate”, la care Republica Moldova participă activ din 2010. Acest proiect regăsește diferite domenii ale spectrului activității poliţienești și are drept scop abordarea comună a problemelor ce ţin de activitate și prevenţia siguranței rutiere şi criminalităţii, în vederea alinierii poliţiei Republicii Moldova la standardele UE.